Tilleggsregler 6 august

Konsmo Motorbane

6 august 06

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Bc Rcn, Kvalifiseringsløp til landsfinalen

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler samt sørvest cup reglement.

Arr.lis. nr

:

ARBH 06.08652

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo Motorbane 6.august kl.12.00

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc sr, jr, og Rcn over og under 2,4.

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52. Svenske deltagere skal følge” Reglement for utveksling av deltagere i Folkrace/Bilcross løp mellom Sverige og Norge.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % grus resten asfalt.

Sportskomitee

:

Espen Kerim, Stein Svardal, Odd Ågedal, Oddvar Bang

 

:

Arvid Salvesen og Evy Anita Hårtveit

 

:

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Arvid Kjær

Jurymedlem

:

Ronald Seterøy, Kjell Olsen

 

:

 

Løpsleder

:

Evy Anita Hårtveit

Ass. Løpsleder.

:

Jan Erik Thorstensen

 

:

 

Teknisk kontrollant

 

Stein Svardal

Faktadommer Tyvstart

:

Roy Kenneth Holmen

Faktadommer mål

:

Hans Nøding

Faktadommer Start

: 

:  

 

Arne Glomsaker

Depotsjef

:

 

Medisinsk ansv.

:

Finn O Hauge

 

 

 

 

 

 

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 30 august.

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 500, Bc junior kr 250 og Rcn kr 600.

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser. Rcn må ha førerkort.

Innsjekk

:

Kl 07.30-09.45

Tekn. kontroll

:

Se under tidskjema

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 11.00

Løpsavvikling

:

Bc sr og jr kjører 3 innlende omganger a 3runder, 6 biler i heatet

 

 

Er det mer en 24 biler kjøres B finale, c finale ved flere en 30 biler og d finaler ved mer enn 50 biler. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling på en linje i finaler for bc.

 

 

Rcn kjøres etter NSR § 603 5.2 og 5.3. Det kjøres 3 innledende omganger i begge klasser. Alle deltakerne skal innom alternativsporet en gang i hver omgang også i finalen. Det kjøres 5 biler i heatet og 4 runder. I finalen kjøres 6 biler og 6 runder. Kjøres på elekt.tid. Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. De 2 beste omgangene teller. De med lavest poengsum kjører finale. Ved poenglikhet avgjør beste tider. Klassene kjører i sammen i omgangene men egne finaler. Kun A finale. Startoppstilling i finaler etter RC reglement.

 

 

 

 

 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Startnummer

 

Skal være i henhold til regleverk. Rcn får startnummer.

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen ikke starter da kjøres heatet uten den deltageren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister.

Anbud

:

Ved sekretariat

Adgang

 

Hver deltager får 2 depotbilletter ved ankomst.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

Søndag: Innsjekk kl. 7.30-09.45

 

 

              Teknisk kontroll

-         Startnummer 308-325 møter til teknisk kl.07.30

-         Startnummer 200-232 møter til teknisk

-         kl. 07.50

-         Startnummer 63-307 møter til teknisk kl.08.15

-         Startnummer 43-62 møter til teknisk kl.08.40

-         Startnummer 23-42 møter til teknisk kl.09.10

-         Startnummer 1-41 møter til teknisk

-         Kl.09.30

 

 

              Førermøte kl. 11.00

 

 

              Start 1. omgang kl.12.00

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på Konsmo Motorbane

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Det blir kun anledning til å ha løpsbil i depotet.

 

 

 

 

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no