Hovedsiden
 Bilder
 Banen
 Styret/Komiteer
 Påmelding
 Kontakt info
 Linker
 Årskontroll
 Treninger
 Løp
 Funksjonærer
 Arkiv 06
 Arkiv 07
 Arkiv 08
 Arkiv 09
 Arkiv 10
 Arkiv 11
 Arkiv 12
 Arkiv 13
 Arkiv 14
 Arkiv 15
 Arkiv 2016
 Arkiv 2017
 Adelskalender
 Grasrotandelen
 Kongen og Knekten
 Bli Medlem
 Overnatting
 Bilcross.no Cup
 Politiattest
 Sør Vestcup
 NM RALLYCROSS 2018


Tilleggsregler

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap

BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

24 sept 2011

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Klubbmesterskap BC, RCN

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med  ISR, NSR og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

BHKL 11. 10199

 

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo 24 sept kl.12.00

 Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

BC sr., jr., jr. trening, og RCN over og under 2,4.

 

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens iht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52.  Medlemmer i NMK Konsmo med gyldig medlemskap for 2011.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % asfalt, resten grus.

Sportskomitee

:

Treningskomiteen

 

:

 

 

 

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343734

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

 

 

 

Jury

:

Torbjørn Bakke

Løpsleder

:

Joachim Kerim

Ass. Løpsleder.

:

TBA

Løpssekretær

:

Evy Anita Hårtveit

Depotsjef

:

TBA

Teknisk kontrollant

:

Tommy Haddeland

Faktadommer Tyvstart

:

Håkon Bendixen

Faktadommer mål

:

 

Faktadommer Start

 

:  

 

Tommy Egeli

Faktadommer alternativspor

 

:

Liv Støle

Medisinsk ansv.

:

Tom Ivar Gumpen

Påmelding

:

Påmelding iht til NSR § 34-44

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no Fax 38 34 37 34 innen 21 sept kl.23.

 

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945 og så skriftlig iht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 34),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

BC sr kr 350, BC junior kr 150 og RCN kr 350. Junior trening kr 150,-

 

Lisenser

:

 RCN: § 602.3 HUSK SERTIFIKAT

 BC: § 603.3 Minner om at de under 18 år må ha ledsager med lisens §52.

Innsjekk

:

Personlig oppmøte iht § 231

Tekn. kontroll

:

Iht § 603.6 på avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. deltager.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 11.30

Alternativspor

:

§ 603.5.5

Løpsavvikling

:

Gjennomføring iht § 603.5

BC sr. og jr kjører 3 innlende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet.

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Heatene vil fylles opp og utjevnes.

Poeng skala BC: 10-7-5-3-2-1.

Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng.

Kvalifisering til finaler iht § 603.5.2.4

Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata.

Er det mer en 24 biler kjøres B finale (junior kjører B finale med flere en 15 biler) C finale ved flere en 30 biler og D finale ved 50 biler,

Startoppstilling i BC på en linje i finaler. I finalen kjøres 5 runder. Klubbene kjører heat sammen og finaler hver for seg

 

RCN kjøres etter NSR § 603.5

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Det kjøres 4 innledende omganger i begge klasser. Det kjøres 4 runder med 5 biler i heatet.

Klassene kjører i sammen i omgangene.

Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. Kjøres på elekt.tid.  De 3 beste omgangene teller. Det kjøres ikke finale.

 

 

Rensing av dekk

 

:

Rensing av dekk: Foregår på oppmerket plass, og er kun tillatt en gang frem til oppmerket strek. Overtredelse av dette kan føre til startnekt.

 

 

 

Startnummer

:

Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen.

Startmetode

:

Iht § 603.5.3 Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Hvis bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Iht NSR § 603.5.2.3 Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitel 2 § 18 og §603.8

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Løpet er fritatt for anbud

Adgang

:

 

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B. Støykontroll må påregnes

Dekk

:

Iht. NSR § 313.2.1(BC) og § 310.2.1(RCN)

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare, E 85 ikke tillatt i BC.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene iht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

Tidsskjema

:

Lørdag: Innsjekk               kl. 09.30-11.00

              Teknisk                kl.09.30-11.00

 

 

              Førermøte            kl. 11.30

 

 

              Start 1. omgang   kl.12.00

 

 

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

 

NB Det blir bare anledning til å ha løpsbil i depotet, alle servicebiler må parkeres på anvist sted og ikke langs fylkesveien.

 

 

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på

Konsmo Motorbane

 

www.nmkkonsmo.no

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF