Hovedsiden
 Bilder
 Banen
 Styret/Komiteer
 Påmelding
 Kontakt info
 Linker
 Årskontroll
 Treninger
 Løp
 Funksjonærer
 Arkiv 06
 Arkiv 07
 Arkiv 08
 Arkiv 09
 Arkiv 10
 Arkiv 11
 Arkiv 12
 Arkiv 13
 Arkiv 14
 Arkiv 15
 Arkiv 2016
 Arkiv 2017
 Adelskalender
 Grasrotandelen
 Kongen og Knekten
 Bli Medlem
 Overnatting
 Bilcross.no Cup
 Politiattest
 Sør Vestcup
 NM RALLYCROSS 2018


Tilleggsregler 6 mai 07

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

6. mai 07

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Bc Rcn, Kvalifiseringsløp til landsfinalen

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH 07.08019

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo Motorbane 6.mai kl.12.00

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc sr, jr, dame og Rcn over og under 2,4.

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52. Svenske deltagere skal følge” Reglement for utveksling av deltagere i Folkrace/Bilcross løp mellom Sverige og Norge.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 60 % grus resten asfalt.

Sportskomitee

:

Espen Kerim, Tommy Egeli, Roy Fidje, Børge Støle, Egil Støle

 

:

Odd Gunnar Erland og Evy Anita Hårtveit

 

:

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Ronald Seterøy

Jurymedlem

:

Kristian Seterøy & Torbjørn Bakke

 

:

 

Løpsleder

:

Jan Erik Thorstensen

Ass. Løpsleder.

:

Eirik Spilling, Evy Anita Hårtveit

 

:

 

Teknisk kontrollant

 

Arild Reinertsen

Faktadommer Tyvstart

:

Roy Rugland

Faktadommer mål

:

Hans Nøding

Faktadommer Start

: 

:  

 

Arne Glomsaker

Depotsjef

:

Ronny Blørstad

Medisinsk ansv.

:

Finn O Hauge

 

 

 

 

 

 

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 29. april

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 550, Bc junior kr 300 og Rcn kr 650

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser. Rcn må vise førerkort.

Innsjekk

:

Kl 07.15-08.45

Tekn. kontroll

:

Se nederste på siden.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 11.00

Løpsavvikling

:

Bc sr og jr kjører 3 innlende omganger a 3runder, 6 biler i heatet

 

 

Er det mer en 24 biler kjøres B finale( jr kjører b finale ved 15 biler), c finale ved flere en 30 biler og d finaler ved mer enn 50 biler. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det i sekretariatet. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling på en linje i finaler for bc. 5 poeng for beste tid i hver omgang i sr og jr. Damer kjører 4 omganger.

 

 

Rcn kjøres etter NSR § 603 5.2 og 5.3. Det kjøres 3 innledende omganger i begge klasser. Alle deltakerne skal innom alternativsporet en gang i hver omgang også i finalen. Det kjøres 5 biler i heatet og 4 runder. I finalen kjøres 6 biler og 6 runder. Kjøres på elekt.tid. Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. De 2 beste omgangene teller. De med lavest poengsum kjører finale. Ved poenglikhet avgjør beste tider. Klassene kjører i sammen i omgangene men egne finaler. Kun A finale. Startoppstilling i finaler etter RC reglement.

Varming av dekk

 

Varming av dekk er kun tillatt frem til oppmålt strek på startplata.

 

 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Startnummer

 

Utdeles på innsjekk, skal være tydelige hele dagen.

Startmetode

:

I hht NSR § 245 & 267.pkt.3.3. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Ved sekretariat

Adgang

 

Hver deltager får 2 depotbilletter ved ankomst.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

Søndag: Innsjekk kl. 7.30-08.45

 

 

Teknisk: Startnummer 1-29 kl. 7.30

 

 

Startnummer 300-324 kl.08.15

 

 

Startnummer 30-96 kl.08.45 NB Alle må møte på oppsatt tid.

 

 

 

 

             Førermøte kl. 11.00

 

 

              Start 1. omgang kl.12.00

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på Konsmo Motorbane

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Det blir kun anledning til å ha løpsbil i depotet.

 

 

 

 

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

 

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF