Hovedsiden
 Bilder
 Banen
 Styret/Komiteer
 Påmelding
 Kontakt info
 Linker
 Årskontroll
 Treninger
 Løp
 Funksjonærer
 Arkiv 06
 Arkiv 07
 Arkiv 08
 Arkiv 09
 Arkiv 10
 Arkiv 11
 Arkiv 12
 Arkiv 13
 Arkiv 14
 Arkiv 15
 Arkiv 2016
 Arkiv 2017
 Adelskalender
 Grasrotandelen
 Kongen og Knekten
 Bli Medlem
 Overnatting
 Bilcross.no Cup
 Politiattest
 Sør Vestcup
 NM RALLYCROSS 2018


Tilleggsregler

 

 

 

TILLEGGSREGLER

 

VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL

NM I BAKKLEØP UNDELANDSBAKKEN VED KONSMO MOTORBANE

2 & 3. JUNI 2007

 

LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR.

NM REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

 

 

 

ARRANGØR             :  NMK Konsmo                                    

 

ADRESSE                  :  Boks 311, 4577 Lyngdal

 

ARR. LISENS.            :  ARHA 07.02568

 

TID OG STED  :  Undelandsbakken ved Konsmo Motorbane 2 og 3. juni 07.

                                       

LØPETS ART                        :   NM i bakkeløp

          

BAKKEN                   :  Bakkens lengde er ca.1800 m, bredde 4-5m.

                                       Høydeforskjellen er ca. 180 m.

                                       Banedekket er grus med asfalt på startplaten.  

 

KLASSER                  :  Klasse   1  Supernasjonal under 1600 ccm

                                    :  Klasse   2  Supernasjonal 1600 – 2000 ccm

                                    :  Klasse   3  Supernasjonal over 2000 ccm

                                    :  Klasse   4  Rallybiler med tohjulstrekk

                                    :  Klasse   5  Rallybiler gruppe N, 4 WD, gruppe A, 4WD, RC div. 1

                                    (inkl. biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B,

                                    tidligere Divisjon 2 biler)

                                   

SPORTSKOMITÉ:            Stein Svardal, Roar Bakken, Trond Holte & Tommy Egeli.

 

SPORTS-

KOMITÈENS TLF.    :  952 15 945

TELEFAKS                :  38 34 37 35    

                         

JURY                          : Svein Magne Øksnevad, Ronald Seterøy, Espen Kerim

 

HOVEDFUNKSJONÆRER         :                                                                                                          

LØPSLEDER            : Roar Bakken          

ASS. LØPSLEDER:            Odd Ågedal           

                                                     

DEPOTSJEF :            Tom Tånevik

BANE - SIKKERHETSSJEF : Tommy Egeli 

           

STARTER :            Børge Støle   

TEKNISK KONTROLLANT : Magne Svardal

SANITET/

AMBULANSE:  Sogndalen Røde Kors                               

SPEAKER/ Medisinsk ansvarlig: Finn Olav Hauge                                     

 

TIDTAKING                       :  NBFs tidtakerteam v Rune Påverud

   Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet.

                                       Uavhengig reservetidtaking vil bli foretatt. Streiker det elektroniske, vil

                                       det uavhengige reservetidtakingen være avgjørende for samtlige.

                                     

TELEFON LØPSD.            :  952 15 945

 

PÅMELDING            : Skriftlig på NBFs påmeldingsskjema til NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal eller på fax 38343735 eller email: evy-haa@online.no innen fredag 25mai kl. 24.00. Etteranmelding frem til tirsdag 29mai kl.24.00.

 

STARTKONTINGENT:  Kr 1000 pr delrunde, kr 1800 for begge dagene.

                                            Etteranmelding pluss  kr 500.

                                      

INNSJEKK                :  I sekretariat på banen

TEKN. KONTROLL            :  I depotet

 

LØPSAVVIKLING            :  Lørdag 2. juni: Kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Deretter kjøres en pre-finale hvor alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i pre-finalen avgjøres av tiden i innlednede omgang, slik at den fører med best tid kjører sist i sin klasse. Det kjøres en finale med de 10 beste fra hver klasse. For avansement til finalen teller best tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen. Best kvalifiserte fører starter sist i hver klasse. Er det 2 eller flere førere med lik tid etter innledende omgang og pre-finalen, er nest beste tid avgjørende for rekkefølgen, er det fortsatt likhet skal begge/alle kjøre finalen. Finaleomgangen kjøres også klassevis. Tellende resultat innbyrdes for finalistene er beste tid oppnådd enten i pre-finalen eller finalen. Er det 2 eller flere førere som etter finalen har samme tid, er nest beste tid, deretter 3 beste tid avgjørende for rekkefølgen. Resultatene fra 11plass og videre er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen. Skulle det oppstå at flere en 10 biler kjører finalen, skal også tiden fra finalen taes med.

Søndag 3. juni: Det kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Deretter kjøres annen omgang der alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i annen omgang avgjøres av tiden i innledende omgang, slik at den fører med beste tid kjører sist i sin klasse. Tellende resultat innbyrdes er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller 2 omgang. Er det 2 eller flere førere som har lik tid, er nest beste tid avgjørende for rekkefølgen.

 

STARTMETODE    :  Det benyttes flying start. (Starteren gir signal med norsk vimpel.)

 

 

PREMIERING         :1/3 av finalistene premieres. Minimum nr 1-2-3

 

 

 

DEPOTPLASS          :  Løpsbil og trekkvogn plasseres i depotet på anvist plass.

                                       Grunnet begrenset plass vil det bli tatt forbehold om oppslåing av telt og

   lignende.

 

ADGANG                            :  Hver deltager får utlevert 6 depobilletter ved innsjekk.

 

STARTNUMMER              :  Deltakere skal kjøre med startnummer i henhold til startlisten. Startnummer utdeles ved innsjekk. 1 omgang etter startliste.

 

STRØM                      : Tilgang til strøm kan kjøpes, behov må meldes på forhånd på påmelding eller ved henvendelse til arrangøren. Kr 300 for strøm.                                      .

 

PERSONLIG -

UTRUSTNING                     :  Se NSR § 304. NB deltakere i rallyklassen må bruke hansker og balaclava.

 

DRIVSTOFF                        :  Se NSR §307 PKT. Q.

 

STØYBEGRENSN.   :  Se NSR § 307 PKT. B.

 

FORSIKRING         :  I henhold til NBF´s pålegg.

 

LISENSER                 :  I henhold til NSR. Førere må ha gyldig lisens for hastighet eller førerlisens for rally. Rallybiler skal være i henhold til teknisk regleverk for rally og inneha kombinert vognlisens.

 

DEKK                                   :  I henhold til dekkreglement i NSR for de respektive klasser

.

RESULTATLISTE

JURYMELDINGER :  Slås opp på tavle i depotet etter hver omgang.

                                       Eventuelle avgjørelser fra juryen blir slått opp på samme tavle.

 

REKLAMERETT   :  Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold

                                       til NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr 1000 Reklamens plassering og

                                       utforming blir beskrevet i startprogrammet.

                                      

PARC FERMÉ                    :  Alle biler parkeres etter løpet i parc fermé som anvises av vakter.

                                       Sted oppgis på førermøte. Se NSR § 18 og NSR § 254.

 

PROTESTER                      :  I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

APPELLER                :  I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

BELIGGENHET                 :  Bakken ligger ved Konsmo Motorbane. Kjør RV 460, 3 km nord for Konsmo sentrum. Sikreste veien er å kjøre E-39 til Vigeland ( 10 km vest for Mandal), ta av på RV 460 kjør så ca. 30 km til bakken.

 

AVBUD                              :  Eventuelle avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945

deretter skriftlig til arrangøren på fax 38 34 37 35 eller email: evy-haa@online.no

                                       Vi henviser til NSR § 34.

 

ALKOTEST               : Det vil bli foretatt alkotest av førerne. De som motsetter seg dette vil bli   nektet start.

 

STARTPROGRAM & STARTLISTE er tilgjengelig på www.nmkkonsmo.no fra tirsdag 29.mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSSKJEMA         : Fredag  1 juni kl 1800 – 2200            Innsjekk – teknisk kontroll

 

 

Lørdag 2juni

                           kl 09.15                        Førermøte

                           kl 1000                        1. innledende omgang

                           kl 1300                        Prefinaler

                           kl 1500                        Finaler

                        ca kl 1700                        Premieutdeling           

                                     

 Søndag 3 juni kl 11.00                        Førermøte

 kl 1200                        1. omgang

                         Kl 1400                        2. omgang

                        ca kl 16.00                        Premieutdeling 

                                      

                                                                                     

                                      

   Arrangøren tar forbehold om endringer av dette tidsskjema.

 

 

 

OVERNATTING                :  Høgetveits Naturcamp tlf 382 86 975/ 975 69 121

 

NMK Konsmo ønsker alle velkommen til bakkeløp på Konsmo!

 

Løpsopplysninger: Evy Anita Hårtveit tlf. 952 15 945

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF