Cupreglement

INVITASJON TIL SØR-VEST CUP 2006 

 

NMK Klubbene i Egersund, Konsmo, Kvinesdal samt KAK Kristiansand inviterer til Sør-Vest Cup 2006. 

 

TERMINLISTE

Nmk Konsmo                 7. mai               9. og 10. september

NMK Kvinesdal             18. juni             13. august

NMK Egersund             14.mai               3. september

KAK Kristiansand            10.og 11.juni  26. – 27. august ( erstatter løpet i april som ble avlyst)

5 av ialt 8 løp er tellende. Det er ikke noe krav om at deltakerne må ha vært innom hos alle arrangører.

PREMIER

Det vil bli vanlige ”pokalpremier” for sammenlagtresultatene i cup`en.

                                                                       

BC Senior 1pr. Gave verdi ca 8 000kr. 2 pr. Gave verdi        ca. kr 3 500. 3 pr. Gave verdi ca. kr 2 800.   

BC Jr. 1pr. Gave verdi ca 8 000kr. 2pr. Gave verdi ca. kr 2 800. 3, 4,5, & 6pr Gave verdi ca kr 1 000.

RCN 1 . 1pr. Gave verdi ca 8 000kr. 2 pr. Gave verdi ca. kr 3 500. 3 pr. Gave verdi

ca. kr 2 800.                     

RCN 2. Deles ut 1 premie her viss det er 5 startende i 5 cupløp.                                                            

BC Damer. Beste dame totalt i åpen klasse premieres   med gave verdi ca. kr 3 500                                 

                                   

KLASSER

Det inviteres i klassene BC senior, junior, damer ved minimun 5 deltagere, samt RCN1 og RCN2.  RNC-klassene kjøres klassevis i innledende omganger såfremt det ikke er minst 6 deltakere i hver klasse.

Klasser med kun deltakere til ett heat, kjører ikke finale, men en ekstra omgang. Sammenlagt poengsummer blir retningsgivende for resultat i stevnet.

Det blir 5 poenger for beste tid i omgangen i Bc senior. Junior får 5poeng viss mer enn et heat.  Gjelder ikke kvalikløp.

1 – 5 deltakere             = ekstra omgang uten finaler

6 – 23 deltakere            = A-finale

24 – 30 deltakere            = A + B-finale NB Juniorer kjører B finale ved 15 deltakere

31 – 49 deltakere            = A + B + C-finale

over 49 deltakere            = A + B + C + D-finale

STARTKONTINGENTER

RCN kr. 600,-               BC Senior og Damer kr. 500,-                        BC Junior kr. 250,-

2 Dagers RCN. kr. 700   BC. Senor kr 600    BC. Junior kr. 300.

POENGSUMMER CUP

For alle løp ;            25 – 20 – 19 og nedover. Alle deltakere som har startet får minimum 1 poeng.

 

PÅMELDING

Skal være postlagt fredagen en drøy uke før arrangementsdato. Påmelding pr. mail eller telefon aksepteres senest søndag en uke før arrangementedato. De som er påmeldt og ikke melder avbud/ikke møter frem, ilegges gebyr på kr. 250,- av arrangøren. Innbetales ikke dette, innrapporteres forholdet til NBF.

PÅMELDING TIL ;

NMK Egersund, Bx 511, 4379 Egersund           

v/Rune Refsland, 913 95 613            

ru-refsl@online.no

NMK Kvinesdal, Bx 228, 4491 Kvinesdal           

v/ Finn O Nilsen, 97 53 41 84              

f-on@frisurf.no

NMK Konsmo, Bx 311, 4577 Lyngdal                       

v/ Evy A. Håtveit, 95 21 5945                    

evy-haa@online..no

KAK ,v/ Mai Britt Andersson, Raen, 4760 Birkeland 

V Mai Britt Andersson, 906 33 614                                                             paamelding@kak.no

 

RESULTATSERVICE

www.nmkkonsmo.no

 

 

Hilsen Sør-Vest Cup`en 2006.  

 

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no