Følgende kan kontaktes for årskontroller 2018

Årskontrollanter BC/RC
Stein Svardal 91647701
Stein Tore Bakke 99326700
Petter Olsen 94170561
Espen Kerim 99453770
Årskontrollanter Rally
Kjell Olsen 41512416
Stein Svardal 91647701

 Makeweb 4.1