Deltakermelding nr 3

NMK KONSMOs LØP 3 JUNI 2018

ARBH.18.08243

ELTAKER MELDING NR 3

3 juni 2018
Fra Løpsledelsen
Til Alle deltakere


Endring  av funksjonær

Miljøansvarlig: Torleif Rafoss utgår, ny Stein Svardal

 

Konsmo 3 juni. 2018

 

 Powered by Makeweb 4.1