Oversikt 2021

Oversikt over styret og komiteer

Styret 2021

Leder; Sonja Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer:  Kjetil Midtbø og Evy Anita Hårtveit

Styremedlemmer fra bane Sigve Lindland

1 vara: Stein Svardal

2. Vara. Kim Åvar Meland

Løpskomite

Sindre Løland, Espen Kerim, Håvard Holte, Sebastian Høyland, Petter Olsen, Joachim Øvland,     Daniel Laudal (leder) og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Kim Åvar Meland Leder, Mats Bakken, Atle VIk, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Sigve Lindland Leder, Mats Bakken,  Roar Bakken , Håvard Holte, Isak Strisland, Ernst Atle Larsen, Paul Storholt og Nicolay Pettersen.

Støttegruppe

Tonje Rafoss, Linda Larsen


Rallykomite

Kjell Ivar Erland,  Kjell Olsen, leder, Stein Svardal.

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nesteleder Søren Snartemo , Medlem Tommy Håland og Vara Stein Tore Bakke.


Kontrollkomitee: Roar Lindland og Lennart Bakken, Vara Thor Arvid Kristensen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 Powered by Makeweb 4.1