NB Vedrørende påmeldinger
Det vil ikke bli sendt ut startlister eller tilleggsregler til dere som melder dere på så sant dette ikke etterspørres. Dere er selv ansvarlig for å hente opplysninger på hjemmesiden. De vil også bli lagt ut på motorsportavisen. Benytt påmeldingssystemet for påmelding som ligger under det enkelte løp eller benytt påmeldingsskjema til NBF. Tlf påmeldinger aksepteres ikke.
Klikk deg inn på den aktuelle datoen for løp så vil du finne startliste, tilleggsregler, info osv.

 Powered by Makeweb 4.1