Tilleggsregler

 

 

TILLEGGSREGLER

 

VI HAR GLEDEN Å INVITERE DEG TIL

NM I BAKKLEØP UNDELANDSBAKKEN VED KONSMO MOTORBANE

3 & 4 JUNI 2006

 

LØPET ARRANGERES I SAMSVAR MED ISR, NSR.

NM REGLEMENTET OG DISSE TILLEGGSREGLER.

 

 

 

ARRANGØR             :  NMK Konsmo                                    

 

ADRESSE                  :  Boks 311, 4577 Lyngdal

 

ARR. LISENS.            :  ARHA 06.02752

 

TID OG STED  :  Undelandsbakken ved Konsmo Motorbane 3 og 4 juni 06.

                                       

LØPETS ART                        :   NM i bakkeløp

          

BAKKEN                   :  Bakkens lengde er ca.1800 m, bredde 4-5m.

                                       Høydeforskjellen er ca. 180 m.

                                       Banedekket er grus med asfalt på startplaten.  

 

KLASSER                  :  Klasse   1  Supernasjonal inntil 1600 ccm

                                    :  Klasse   2  Supernasjonal 1600 – 2000 ccm

                                    :  Klasse   3  Supernasjonal over 2000 ccm

                                    :  Klasse   4  Rallybiler med tohjulstrekk

                                    :  Klasse   5  Rallybiler gruppe N, 4 WD

                                    :  Klasse   6  Rallybiler gruppe A, 4WD, RC div. 1

                                    (inkl. biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B,

                                    tidligere Divisjon 2 biler)

                                   

SPORTSKOMITÉ:            Odd Ågedal, Oddvar Bang, Stein Svardal, Espen Kerim, Arvid Salvesen, Idar Byremo og Evy Anita Hårtveit           

 

SPORTS-

KOMITÈENS TLF.    :  952 15 945

TELEFAKS                :  38 34 37 35    

                         

JURY                          : Rolf  Borge Juryleder, Steinar Paulsen og  TBA   jurymedlemmer.      

 

 

 

HOVEDFUNKSJONÆRER         :                                                                                                          

LØPSLEDER            : Odd Ågedal                       

ASS. LØPSLEDER: Tom Tånevik             

LØPSSEKRETÆR : TBA                                                              

DEPOTSJEF : Oddvar Bang                                  

BANE - SIKKERHETSSJEF : Arvid Kjær   

PRESSESJEF            : Roar Bakken                      

STARTER : Børge Støle                                 

TEKNISK

KONTROLLANT : Espen Kerim og Kjell Olsen                  

 

SANITET/

AMBULANSE:  Sogndalen Røde Kors                               

SPEAKER/ Medisinsk ansvarlig: Finn Olav Hauge                                     

 

TIDTAKING                       :  NBFs tidtakerteam

   Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet.

                                       Uavhengig reservetidtaking vil bli foretatt. Streiker det elektroniske, vil

                                       det uavhengige reservetidtakingen være avgjørende for samtlige.

                                     

TELEFON LØPSD.            :  952 15 945

 

PÅMELDING            : Skriftlig på NBFs påmeldingsskjema til NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal eller på fax 38343735 eller email: evy-haa@online.no innen fredag 26mai kl. 24.00. Etteranmelding frem til tirsdag 30mai kl.24.00.

 

STARTKONTINGENT:  Kr 1000 pr delrunde, kr 2000 for begge dagene. Etteranmelding pluss     kr 500.

                                      

INNSJEKK                :  I sekretariat på banen

TEKN. KONTROLL            :  I depotet

 

LØPSAVVIKLING            :  Lørdag 3 juni: Kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Klasse 1 starter først så klasse 2 osv. Deretter kjøres en pre-finale hvor alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i pre-finalen avgjøres av tiden i innledende omgang, slik at den fører med best tid kjører sist i sin klasse. Det kjøres en finale med de 10 beste fra hver klasse. For avansement til finalen teller best tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen. Best kvalifiserte fører starter sist i hver klasse. Er det 2 eller flere førere med lik tid etter innledende og pre-finalen på siste finaleplass, skal begge/alle kjøre finalen. Finaleomgangen kjøres også klassevis. Tellende resultat innbyrdes for finalistene er beste tid oppnådd enten i pre-finalen eller finalen. Er det 2 eller flere førere som etter finalen har samme tid, er nest beste tid, deretter 3 beste tid avgjørende for rekkefølgen. Resultatene fra 11plass og videre er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller pre-finalen.

Søndag 4 juni: Det kjøres en innledende omgang, denne kjøres klassevis i nummerrekkefølge. Klasse 1 starter først deretter klasse 2 osv. Deretter kjøres annen omgang der alle deltar. Startrekkefølgen innen hver klasse i annen omgang avgjøres av tiden i innledende omgang, slik at den fører med beste tid kjører sist i sin klasse. Tellende resultat innbyrdes er beste tid oppnådd enten i innledende omgang eller 2 omgang. Er det 2 eller flere førere som har lik tid, er nest beste tid avgjørende for rekkefølgen.

 

 

STARTMETODE    : Det benyttes flying start. (Starteren gir signal med norsk vimpel.)

 

 

PREMIERING         :1/3 av finalistene premieres. Minimum nr 1-2-3

 

 

 

DEPOTPLASS          :  Løpsbil og trekkvogn plasseres i depotet på anvist plass.

                                       Grunnet begrenset plass vil det bli tatt forbehold om oppslåing av telt og

   lignende.

 

ADGANG                            :  Hver deltager får utlevert 6 depotbilletter ved innsjekk.

 

STARTNUMMER              :  Deltakere skal kjøre med startnummer i henhold til startlisten. Startnummer utdeles ved innsjekk. 1 omgang etter startrekkefølge.

 

STRØM                      : Tilgang til strøm kan kjøpes, behov må meldes på forhånd på påmelding eller ved henvendelse til arrangøren. Kr 300 for strøm.                                      .

 

PERSONLIG -

UTRUSTNING                     :  Se NSR § 304. NB deltakere i rallyklassen må bruke hansker og balaclava.

 

DRIVSTOFF                        :  Se NSR §307 PKT. Q.

 

STØYBEGRENSN.   :  Se NSR § 307 PKT. B.

 

FORSIKRING         :  I henhold til NBF´s pålegg.

 

LISENSER                 :  I henhold til NSR. Førere må ha gyldig lisens for hastighet eller førerlisens for rally. Rallybiler skal være i henhold til teknisk regleverk for rally og inneha kombinert vognlisens.

 

DEKK                                   :  I henhold til dekkreglement i NSR for de respektive klasser

.

RESULTATLISTE

JURYMELDINGER :  Slås opp på tavle i depotet etter hver omgang.

                                       Eventuelle avgjørelser fra juryen blir slått opp på samme tavle.

 

REKLAMERETT   :  Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold

                                       til NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr 1000 Reklamens plassering og

                                       utforming blir beskrevet i startprogrammet.

                                      

PARC FERMÉ                    :  Alle biler parkeres etter løpet i parc fermé som anvises av vakter.

                                       Sted oppgis på førermøte. Se NSR § 18 og NSR § 254.

 

PROTESTER                      :  I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

APPELLER                :  I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

BELIGGENHET                 :  Bakken ligger ved Konsmo Motorbane. Kjør RV 460, 3 km nord for Konsmo sentrum. Sikreste veien er å kjøre E-39 til Vigeland ( 10 km vest for Mandal), ta av på RV 460 kjør så ca. 30 km til bakken.

 

AVBUD                              :  Eventuelle avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945

deretter skriftlig til arrangøren på fax 38 34 37 35 eller email: evy-haa@online.no

                                       Vi henviser til NSR § 34.

 

ALKOTEST               : Det vil bli foretatt alkotest av førerne. De som motsetter seg dette vil bli   nektet start.

 

STARTPROGRAM & STARTLISTE er tilgjengelig på www.nmkkonsmo.no fra tirsdag 30mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSSKJEMA         : Fredag ……… kl 1800 – 2200            Innsjekk – teknisk kontroll

 

 

Lørdag ………

                           kl 09.15                        Førermøte

                           kl 1000                        1. innledende omgang

                           kl 1300                        Prefinaler

                           kl 1500                        Finaler

                        ca kl 1700                        Premieutdeling           

                                     

 Søndag ………kl 11.00                        Førermøte

 kl 1200                        1. omgang

                         Kl 1400                        2. omgang

                        ca kl 16.00                        Premieutdeling  

                                      

                                                                                     

                                      

   Arrangøren tar forbehold om endringer av dette tidsskjema.

 

 

 

OVERNATTING                :  Høgetveits Naturcamp tlf 382 86 975/ 975 69 121

 

NMK Konsmo ønsker alle velkommen til bakkeløp på Konsmo!

 

Løpsopplysninger: Evy Anita Hårtveit tlf. 952 15 945

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no