Startprogram

STARTPROGRAM

NM i Bakkeløp Undelandsbakken lørdag 3. juni og søndag 4. juni.

Arr: NMK Konsmo Boks 311, 4577 Lyngdal

Løpstype: Løpet er et nasjonalt bakkeløp og inngår i NM for bakkeløp 2006.. Løpet er åpent for førere som innehar gyldig lisens for hastighetsløp eller førerlisens for rally.. Løpet er nasjonalt anmeldt og arrangers i henhold til ISR og NSR samt løpets tilleggregler.

Tid og Sted: Lørdag 3 juni kl.10 og søndag 4 juni kl 12 i Undelandsbakken ved Konsmo Motorbane.

Arrangørlisens: ARHA 06.02752

Hovedfunksjonærer: Løpsleder Odd Ågedal

Ass. Løpsleder: Tom Tånevik og Tommy Egeli

Løpssekretær: Jørn Rødland

Teknisk Kontroll: Ernst Atle Larsen og Kjell Olsen

Jury Juryleder: Rolf Borge

Jurymedlemmer: Steinar Paulsen og Torfinn Årstøl

Hasp: Espen Kerim og Evy Anita Hårtveit

Løpsavvikling: I henhold til NM regler for bakkeløp.

Startrekkefølge: Klasse 1 starter først, deretter klasse 2 osv. Men høyeste startnummer i klassene starter først, dette gjelder i første omgang. Deretter som i NM reglementet.

Depot: All bruk av åpen ild er forbudt.

Startnummer: Alle biler skal være påsatt startnummer før start.

Strøm: De som ønsker å kjøpe strøm kr 300, gir beskjed til NMK Konsmo på sms 952 15 945 eller epost: evy-haa@online.no snarest

For opplysninger tlf 952 15 945 eller 913 56 607

NMK Konsmo ønsker velkommen til Undelandsbakken ved Konsmo Motorbane

www.nmkkonsmo.no

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no