Tilleggsregler

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

NC og NMK Mesterskap i RCN

Konsmo Motorbane

17 juni 06

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

NC rcn samt nmk mesterskap I rcn

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR), NC reglement og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH 06.08693

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo Motorbane 17. Juni

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

2, Rcn under 2,4 og rcn over 2,4

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens For RCN gjelder NSR § 52.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % grus resten asfalt. Banen har alternativspor som skal kjøres 1 gang pr omgang og 1 gang i finalen. NB Alternativspor kjøres ikke under tidstrening.

Sportskomitee

:

Espen Kerim, Stein Svardal, Odd Ågedal, Oddvar Bang

 

:

Arvid Salvesen og Evy Anita Hårtveit

 

:

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945)

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Ove B Nilsen

Jurymedlem

:

Anders Magne Homme

 

:

Odd Ågedal

Hasp

 

Espen Kerim, Roy Fidje

Løpsleder

:

Stein Svardal

Ass. Løpsleder.

:

Harald Kerim

Sekretær

:

Jørn Rødland

Teknisk kontrollant

 

Joachim Kerim

Faktadommer Tyvstart

:

Thomas Erland

Faktadommer mål

:

Hans Nøding

Faktadommer alternativspor

 

 

Monica Olsen

Faktadommer Start

: 

:  

 

Arne Glomsaker

Depotsjef

:

Glenn Hansen

Medisinsk ansv.

:

Finn O Hauge

 

 

 

 

 

 

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 9 juni. Kl.24.00

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Kr 1000,-

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser. Rcn må ha førerkort.

Innsjekk

:

I sekretariat, se tidsskjema under.

Tekn. kontroll

:

ALLE må vise førerutrustning på teknisk kontroll.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 09.15

Løpsavvikling

 

I henhold til § 600. Det kjøres 3 innledende omganger a 4 runder, hvert heat med 5 biler.  Hver fører må delta i minst 2 innledende omganger. De innledende omganger kjøres på tid og den raskeste fører vil få 1 poeng, nest raskeste 2 poeng osv. Den fører med færrest poeng fra 2 av de innledende omgangene skal ha beste startspor i finalen. Den nest færrest nest beste osv. Obligatorisk tidstrening avgjør startrekkefølgen i 1 omgang. Alle skal innom alternativspor 1 gang i omgangen og 1 gang i finalen. Tidskvalifisering kjøres over 3 runder, best av 2-3 runde som tellende. Flying start benyttes under tidkvalifiseringa. Videre klassifisering etter § 600.

Finaler

 

Finaler kjøres over 6 runder etter startoppstilling som skissert i NSR § 600 2.1.c. A finale: inntil 10 deltakende biler. A og B finaler: 11-20 biler. A, B og C finaler: over 20 deltakende biler.

Varming av dekk

 

Varming av dekk vil bli tillatt på avmerka område( oppgies på førermøte). Det vil ikke bli tillatt å rygge tilbake flere ganger, overtredelse vil medføre utelukkelse fra omgangen.

Startnummer

 

Startnummer utdeles på innsjekk, skal være på begge sider samt i front.

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Startprosedyre gjennomgåes på førermøte.

Tyvstart

:

Ved tyvstart i innlende omganger gies 1 gang 3 sekundstidstillegg og 2 gang startnekt. I finaler advarsel og ved 2 gang startnekt.

Startliste og Starprogram

 

Startprogram og oppdatert startliste er tilgjengelig på www.nmkkonsmo.no fra onsdag 14 juni

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister. Det deles ut 1, 2 og 3 plass i NMK mesterskapet.

Adgang

 

Hver deltager får 3 depotbilletter ved ankomst.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Adkomst

 

Følg E 39 til Vigeland, sving av på rv 460 og følg denne mot Sveindal. Etter Konsmo sentrum vil det være skiltet til banen.

Tidsskjema

 

Fredag 16. juni. Kl 19-21 Innsjekk og Teknisk

Lørdag 17. juni. Kl 07.30-08.30 Innsjekk og Teknisk

Førermøte kl 09.15

Tidstrening kl. 10.00

1 omgang kl.12.00 Påfølgende omganger og finaler fortløpende.

 

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til Konsmo Motorbane

 

 

 

 

 

 

 

 

NB NMK Konsmos egen førere skal sjekke inn fredag kveld.

 

 

 

 

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no