Årsmøte

Saksliste

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

PÅ SPISERIET, VIGELAND 9/2-18

Åpning

1: Godkjenning av stemmeberettigede

2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4: Årsmeldinger

5: Regnskap 2017

6: Innkomne saker

6a Sak fra Ida Marie Eriksen klubbløp/klubbfest.

7: Medlemskontigent 2019

8: Budsjett 2018

9: NMK Konsmos organisasjonskart

10: Valg

 

Premiering fra klubbmesterskapene 2017!

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1