Årsmøte velavviklet

Nmk Konsmo avviklet fredag kveld årsmøte i flerbrukshallen på Konsmo. Et førtitalls medlemmer hadde funnet veien. Det var denne gangen lagt opp til en sosial kveld etter årsmøte med god mat og konkurranser. Årsmøte ble gjennomført uten de store diskusjonene og endringene men Stein Tore Bakke takket for seg som leder og overlot vervet til Stein Svardal mens Roar Bakken overlot nestleder vervet til Daniel Laudal og overtok ledervervet i banekomiteen. Børge Støle og Kjell Olsen forlot styret. ( mere info på hjemmesiden om styret og komiteer etterhvert)
Årsmøte hedret også Ådne Jenssen for jobben han har lagt ned

Nmk Konsmo avviklet fredag kveld årsmøte i flerbrukshallen på Konsmo. Et førtitalls medlemmer hadde funnet veien. Det var denne gangen lagt opp til en sosial kveld etter årsmøte med god mat og konkurranser. Årsmøte ble gjennomført uten de store diskusjonene og endringene men Stein Tore Bakke takket for seg som leder og overlot vervet til Stein Svardal mens Roar Bakken overlot nestleder vervet til Daniel Laudal og overtok ledervervet i banekomiteen. Børge Støle og Kjell Olsen forlot styret. ( mere info på hjemmesiden om styret og komiteer etterhvert)
Årsmøte hedret også Ådne Jenssen for jobben han har lagt ned

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1