Tilleggsregler

NB Løpet arr sammen med NAF Indre Agder, NMK Kr.sand, NMK Egersund og NAF Gjesdal tilsvarende tillreggsregler for hver klubb legges snart ut er like som Konsmo sine er bare klubbnavn og arrnr som blir byttet ut.

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

Klubbmesterskap i BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

06.06.2009

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Bc Rcn

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

BHKL 09.10136

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo  6. juni kl.11.00

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc sr, jr,jr trening, og Rcn over og under 2,4. (Rally, kun gjesteklasse for førere i NMK Konsmo)

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % asfalt resten grus.

Sportskomitee

:

Arild Reinertsen, Børge Støle, Jonny Birkeland, Odd Ågedal

 

:

 Per T. Vogsland og Stein Tore Bakke

 

 

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Roar Bakken

Jurymedlem

:

Sigrun Bang & Torbjørn Bakke

 

:

 

Løpsleder

:

Odd Ågedal

Ass. Løpsleder.

:

Ådne Jensen

 

:

 

Teknisk kontrollant

 

Arild Reinertsen

Faktadommer Tyvstart

:

Tor S. Helle

Faktadommer mål

:

TBA

Faktadommer Start

:  

 Leiv Erland

 

Depotsjef

:

Steinar Hansen

Medisinsk ansv.

:

TBA.

Løpssekretær

 

Evy Anita Hårtveit

 

 

 

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 1 juni.

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 300, Bc junior kr 150 og Rcn kr 350. Gjesteklasse 350

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser samt klubbmedlemskap. Husk kvittering på lisensene. Rcn må vise førerkort.

Innsjekk

:

Kl. 08.00-09.30

Tekn. kontroll

:

Kl.08-10.00 på avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. fører.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 10.30

Løpsavvikling

:

Alle innledende heat vil bli datatrukket.

Bc sr og jr kjører 3 innlende omganger a 3 runder, 5 biler i heatet.

 

 

Er det mer en 18 biler kjøres B finale ( junior kjører b finale med flere en 15 biler)c finale ved flere en 30 biler og d finale ved 50 biler. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling i bc på en linje i finaler. Finaler kjøres klubbvis men innledende heat blandet.

 

 

 

Rcn kjøres 4 omganger. Alle deltakerne skal innom alternativsporet en gang i hver omgang også i finalen. Det kjøres 5 biler i heatet og 4 runder. Kjøres på elekt.tid. De 3 beste tidene er tellende. Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. Ved poenglikhet avgjør beste tider. Klassene kjører sammen.

Gjesteklasse kjører en og en bil på tid 4 omganger hvor den med beste tid vinner.

Varming av dekk

 

Varming av dekk er kun tillatt frem til oppmålt strek på startplata.

 

 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Startnummer

 

Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen.

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes norsk vimpel. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Løpet er fritatt for anbud

Adgang

 

 

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

Lørdag: Innsjekk kl. 8.00-09.30.

              Teknisk kl. 8.00-10.00.    

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

 

 

          Førermøte kl. 10.30

 

 

              Start 1. omgang kl.11.00

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på Konsmo Motorbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

 

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

 

 

 

 

 

Konsmo Motorbane 20 år 1989-2009

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no