Tilleggsregler NMK Krsand

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

Klubbmesterskap i BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

06.06.2009

 

Arrangør

:

NMK Kristiansand

Adresse

:

 

Løpets art

:

Bc

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARKL 09.07742

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo  6. juni kl.11.00

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc sr, jr,jr trening

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % asfalt resten grus.

Sportskomitee

:

Arild Reinertsen, Børge Støle, Jonny Birkeland, Odd Ågedal

 

:

 Per T. Vogsland og Stein Tore Bakke

 

 

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Roar Bakken

Jurymedlem

:

Sigrun Bang & Torbjørn Bakke

 

:

 

Løpsleder

:

Odd Ågedal

Ass. Løpsleder.

:

Ådne Jensen

 

:

 

Teknisk kontrollant

 

Arild Reinertsen

Faktadommer Tyvstart

:

Tor S. Helle

Faktadommer mål

:

TBA

Faktadommer Start

:  

 Leiv Erland

 

Depotsjef

:

Steinar Hansen

Medisinsk ansv.

:

TBA.

Løpssekretær

 

Evy Anita Hårtveit

 

 

 

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

 

 

Fax 38 34 37 35 innen 1 juni.

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 300, Bc junior kr 150

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser samt klubbmedlemskap. Husk kvittering på lisensene. Rcn må vise førerkort.

Innsjekk

:

Kl. 08.00-09.30

Tekn. kontroll

:

Kl.08-10.00 på avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. fører.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 10.30

Løpsavvikling

:

Alle innledende heat vil bli datatrukket.

Bc sr og jr kjører 3 innlende omganger a 3 runder, 5 biler i heatet.

 

 

Er det mer en 18 biler kjøres B finale ( junior kjører b finale med flere en 15 biler)c finale ved flere en 30 biler og d finale ved 50 biler. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling i bc på en linje i finaler. Finaler kjøres klubbvis men innledende heat blandet.

 

 

 

 

 

Varming av dekk

 

Varming av dekk er kun tillatt frem til oppmålt strek på startplata.

 

 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Startnummer

 

Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen.

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes norsk vimpel. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Løpet er fritatt for anbud

Adgang

 

 

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

:

Lørdag: Innsjekk kl. 8.00-09.30.

              Teknisk kl. 8.00-10.00.    

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    

 

 

          Førermøte kl. 10.30

 

 

              Start 1. omgang kl.11.00

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på Konsmo Motorbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nmkkonsmo.no

 

 

 

 

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

 

 

 

 

 

Konsmo Motorbane 20 år 1989-2009

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no