Tilleggsregler Mestermøte

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

MESTERMØTE i BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

5 & 6/09- 09

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Bc Rcn

  

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH 09.8894

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

   

Tid og sted

:

Konsmo Motorbane 5. september kl. 11 og 6. september kl.11.

Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

Bc. sr, jr, debutanter og Rcn over og under 2,4. ( Dameklasse viss 7 påmeldte)

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m, 25% asfalt, resten grus.

Sportskomitee

:

Svein Arild Lindgren, Kjetil Midtbø, Roy Fidje, Tommy Håland, Jarl Ivar Bendixen og Evy Anita Hårtveit

   
   

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343735

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Geir Tyskeberget

Jurymedlem

:

Laila Tyskeberget & Roar Bakken

Løpsleder

:

Sigrun Bang

Ass. Løpsleder.

:

TBA

Løpsekretær

:

Evy Anita Hårtveit

Teknisk kontrollant

 

Silje Fidje

Faktadommer Tyvstart

:

Thomas Erland

Faktadommer mål

:

Hans Nøding

Faktadommer Start

:

:

Morten Rosseland

Depotsjef

:

TBA

Medisinsk ansv.

:

Finn O Hauge

Påmelding

:

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no

  

Fax 38 34 37 35 innen 30. august.

  

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon (952 15 945) men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 35),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

Bc sr kr 750, Bc junior kr 350 og Rcn kr 850.

Lisenser

:

Alle skal ha nødvendige lisenser. Rcn må ha førerkort.

Innsjekk

:

Ved klubbhus, fredag fra kl 17.30-21.45. Lørdag kl.07-09.00

Tekn. kontroll

:

Fredag fra kl.18-22 og lørdag kl. 07-09.30. På avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. fører.

Førermøte

:

Ved speakertårn lørdag kl. 10.15 og søndag kl.10.30

Løpsavvikling

:

Bc sr og jr kjører 5 innlende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet. 3 omganger lørdag og 2 omganger og finaler søndag.

  

Er det mer en 24 biler kjøres B finale (junior kjører b finale med flere en 15 biler og c finale ved 24)c finale ved flere en 30 biler og d finale ved 50 biler, e finale ved 60 biler. Beste tid i hver omgang premieres med 5 poeng. I finalen kjøres 5 runder. Poeng skala bc: 10-7-5-3-2-1, dersom ikke alle rundene kjøres gir dette 0 poeng. Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng. Ved poenglikhet går den foran med flest 1 plasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder best oppnådde resultat i siste omgang. Er det fortsatt likhet trekkes det. Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata. Startoppstilling i bc på en linje i finaler.

  

Rcn kjøres etter NSR § 603 5.2 og 5.3. Det kjøres 5 innledende omganger i begge klasser, 3 omganger lørdag og 2 omganger pluss finaler søndag. Alle deltakerne skal innom alternativsporet en gang i hver omgang også i finalen. Det kjøres 5 biler i heatet og 4 runder. I finalen kjøres 6 biler og 6 runder. Kjøres på elekt.tid. Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. De 4 beste omgangene teller. De med lavest poengsum kjører finale. Ved poenglikhet avgjør beste tider. Klassene kjører i sammen i omgangene men egne finaler. Kun A finale. Startoppstilling i finaler etter RC reglement.

   
   

Startnummer

 

Utdeles på innsjekk. Startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Ved startproblemer gies det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Viss bilen ikke starter da kjøres heatet uten den deltageren.

Tyvstart

:

Ihht NSR § 603 pkt. 5.2. Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

se NSR kapitell 2 § 18

Premiering

:

Alle finalister. Pengepremier. 1 pl. Bc.jr kr 5 000,- 2pl 2500, 3 pl 1500.

I bc. Sr følgende premiering. 1 pl. 25 000kr, 2 pl. 12 500 kr, 3 pl. 7 500 kr, 4 pl. 4 000 kr, 5 pl. 3 000kr, 6 pl. 2 000kr. 7-11 pl 1000kr. Anbudsgebyr er inkludert i pengepremiene.

1 pl rcn kr 5 000, (Kun pengepremie ved minimum 8 startende)

Anbud

:

Ved sekretariat

Adgang

 

Hver deltager får 2 depotbilletter på innsjekk.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare. (definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

  

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Vi minner om avtalen med Antidoping Norge og alkohol og dopingtest må påregnes.

Tidsskjema

:

Fredag

INNSJEKK fra kl. 17.30- 21.45

TEKNISK, fra kl. 18.00- 22.00

Lørdag fra kl.07.00-09.30( Innsjekk stenger kl 09.00)

 

 

  

Lørdag: Førermøte kl. 10.15

  

Start 1. omgang kl.11.00

  

Søndag: Førermøte kl. 10.30.

  

Start 4 omgang kl 11.00

  

NB Blir kun anledning til å ha løpsbil i depotet. Eget bussdepot og camping på utsiden av depotet. Ingen parkering av servicebiler langs fylkesveien.

Alle NMK Konsmos førere skal møte til innsjekk og teknisk kontroll fredag.

   
  

NMK Konsmo ønsker alle velkommen til Konsmo Motorbane!

   
   
   
   
  

www.nmkkonsmo.no

   
[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no